n

шүдээ хайрлах

2012-05-10,

гар угаах

2012-05-06,

шүдээ хайрлацгаая

2012-03-16,

Зайн сургалт

2012-01-26,
Математик 3-р анги
1.Сурагчид эхний өдөр 27м,хоёрдахь өдөр эхний өдрийнхөөс 8м-ээр бага,сүүлчийн өдөр эхний өдрийнхөөс 7м-ээр их шуудуу ухав.Сурагчид бүгд хэдэн метр шуудуу ухсан бэ?
 
2.Хоёр машин эхний өдөр 67 дүнз мод,хоёрдахь өдөр түүнээс 3 дахин их дүнз мод ачиж ирсэн байв.Бүгд хэдэн мод авчирсан бэ?
 
3.Гэрэлмаа 13 шуудай байцай,Солонго түүнээс 9-өөр илүү төмс,Баяраа энэ хоёрыг нийлүүлснээс 2 дахин их манжин хураав.Бүгд хэдэн шуудай ногоо хураасан бэ?
 
4.Тахиачин эхний удаа 33,хоёрдахь удаагаа түүнээс 14-өөр цөөн,гуравдахь удаагаа энэ хоёрын бүх тахиатай тэнцүү тахиа хооллосон бол бүгд...