n

2-р улирлын хичээлийн хуваарь

2012-01-26,

1 өдөр2 өдөр3 өдөр4 өдөр5 өдөр
1.математикматематикматематикмонгол хэлмонгол хэл
2.монгол хэлбиеийнтамирбиеийнтамирматематикмонгол хэл
3.монгол хэлмонгол хэлмонгол хэлсонгонматематик
4.хүн орчиндүрслэх урлагхүн орчинхүн орчиниргэний боловсрол
5.дуу хөгжимдуу хөгжимтөсөлт ажилзураг
хичээлийн хуваариа сайн хараарай