n

бундан хийх арга

2012-06-07,

цэцэг хийх арга

2012-06-02,

Хэрэглэх зүйлс: Ундааны сав, өнгийн хуулгууд, хайч, скоч
Хийх аргачлал:

Ундааны савыг сайтар угааж цэвэрлэнэ. Савыг 2 хуваан хайчилж тайрна. Суурь хэсгийг аваад дээрээс нь 10 см хүртэл зайтайгаар, хооронд нь 5 мм-ээр жигд хайчилна. Гэхдээ 3-4 давхрагатай цэцгүүд болохоор хайчилна. Өнгийн хуулгаа ямар нэг цэцгийн дэлбээний хэлбэртэйгээр,  навчнуудыг дэлбээний дор 2 хэсэгт байрлуулахаар олон ширхэгээр хайчилж бэлтгэнэ. Дараа нь савныхаа хайчилбарыг 2-3 үелэн нугална. Үзүүрт нь дэлбээг 2 талаас нь наана. Наасан цэцгийнхэ...

Цэцэг хийх арга

2012-05-16,

цаасаар цэцэг хийх аргачлал /бичлэг/

2012-04-09,

цаасаар од хийх дараалал /бичлэг/

2012-04-09,

Бөгж хийх дараалал /бичлэг/

2012-04-09,